Luigina Cellini, aka Gigia

Luigina Cellini, aka Gigia

Our Team

Luigina Cellini, aka Gigia

Full Professor of Microbiology